Kamagra tanio: Kamagra się wyróżnia

Mężczyzna
borykający się z problemami z erekcją ma wiele możliwości, jeśli
chodzi o wybór leków. Rynek jest bogaty w preparaty o różnej
długości działania oraz cenie. Jeżeli chodzi o oba podane
kryteria to zdecydowanie wyróżnia się lek

Kamagra
.
Po pierwsze dostępna jest w bardzo atrakcyjnej cenie. Koszty jej
zakupu nie są duże a skuteczność gwarantowana.
Kamagra
od momentu zażycia działa około czterech godzin lub więcej. Jest
to bardzo dobry wynik pozwalający na odbycie zadowalającego
stosunku.

W
przypadku regularnego stosowania ten lek pozwoli sporo zaoszczędzić.
Nie trzeba będzie się martwić, że domowy budżet legnie w
gruzach. Co za tym idzie nie ma konieczności by rezygnować z
aktywności seksualnej.

http://kamagranajtaniej.pl/kamagra.htm

Nie można tego zaniedbać

Mężczyźni często bagatelizują swoje problemy zdrowotne, co nie jest dobrą praktyką. Dlatego też, gdy pojawiają się zaburzenia wzwodu nie można tego zaniedbać. Nie należy wmawiać sobie, że to, dlatego, że jestem zmęczony, szczególnie, gdy taka sytuacja często się powtarza.
Lekarz pomoże znaleźć rozwiązanie tego problemu. Na doraźne leczenie będzie mógł przepisać lek na potencję. Bardzo dobrą propozycją jest Kamagra. To wysokiej, jakości preparat z substancją czynną zwaną sildenafilu. Lek po zażyciu działa około cztery godziny, dokładnie tyle samo, co inne środki dostępne na rynku. Co bardzo ważne Kamagra jest znacznie tańsza od pozostałych preparatów. Nierzadko jest to połowa ceny, to wpływa na spore oszczędności.

Godne polecenia

viagraJaki lek jest najczęściej używany na zaburzenia erekcji? Wśród wielu preparatów na tego typu problemy, nadal najpopularniejsza jest Viagra. To pierwszy środek, jaki pojawił się na rynku, od tego czasu nadal święci triumfy. Potwierdzeniem są miliony mężczyzn na świecie korzystający z jej zalet.
Viagra utrzymuje swoje działanie przez cztery godziny od momentu zażycia. Są preparaty o dłuższym działaniu, lecz ten czas jest optymalny za zaspokojenie swoich potrzeb. Kolejną, ogromną zaletą Viagry jest fakt, że została dokładnie przetestowana zarówno klinicznie jak i przez zażywających ją mężczyzn. Warto, zatem po nią sięgnąć, gwarantuje stuprocentową skuteczność. Żaden mężczyzna się na niej nie zawiedzie.

Sprawdzone działanie

W przypadku leków na zaburzenia erekcji, każdy mężczyzna dotknięty tym problemem ma wiele opcji do wyboru. Różnych środków jest wiele, nie wszystkie jednak zapewniają prawdziwą skuteczność. Warto, więc nabyć środek, który jest sprawdzony. Taki właśnie lekiem jest, Cialis. Jego działanie jest potwierdzone, po zażyciu gwarantuje skuteczność nawet do 36 godzin. Takim wynikiem nie może pochwalić się żaden inny preparat. Ważna jest też szybkość działania, uaktywnia się kilka minut po połknięciu.
Tak doskonałe parametry Cialis zawdzięcza substancji aktywnej zwanej tadalafil. To ona odróżnia ten lek od innych dostępnych na rynku. Dzięki niej możliwe są oszczędności, przy tak długim działaniu nie ma potrzeby codziennego zażywania tabletek.

Trzeba walczyć

Z zaburzeniami erekcji należy walczyć tak jak z innymi dolegliwościami. Pierwszym krokiem jest oczywiście pójście do lekarza pierwszego kontaktu. Już na tym etapie można poznać diagnozę i rozpocząć walkę z problemem. Jedną z metod jest stosowanie leków poprawiających kondycję seksualną. Jednym z takich leków jest Cialis, można śmiało powiedzieć, że jest to przełomowy środek. W czym tkwi jego sukces? Odpowiedź jest prosta, Cialis zapewnia najdłuższe działanie spośród wszystkich leków na potencję. W niektórych przypadkach jest to około 36 godzin. Bez żadnych nieprzyjemnych skutków ubocznych. Dodatkowo substancja aktywna reaguje z organizmem już po kilku minutach. Są to niezaprzeczalne zalety tego leku.

Delegacja we Lwowie

Lwów, 7-9 kwietnia 2004 roku

Delegacja w składzie Mirosław Ruszała, Piotr Tyszko, Katarzyna Gajdek wyjechała z Rzeszowa w dniu 7.04.04 o godz. 16:30. Przejazd przez granicę bardzo utrudniony ze względu na dużą kolejkę TIRów. Służba graniczna udzieliła pomocy w sprawnym przekroczeniu granicy. Przyjazd do hotelu we Lwowie ok. godziny 20:00. Spotkanie z Jurijem Baranem, na którym wstępnie omówiono program wizyty studyjnej na Podkarpaciu, harmonogram rzeczowy i czasowy wizyty.

Spotkanie delegacji polskiej z Wójtami i Burmistrzami trzech miast ukraińskich biorących udział w projekcie. Omówiono program wizyty studyjnej na Podkarpaciu, w której należy zwrócić uwagę na aspekt społeczny, tzn. jak wygląda współpraca pomiędzy gminami, mieszkańcami, młodzieżą.

W drugiej połowie dnia odbyło się spotkanie grupy roboczej w sprawie ustalenia i omówienia programu wizyty studyjnej, noclegów partnerów, pojawiła się dodatkowa kwestia dotycząca noclegu dla kierowcy ze strony Ukraińskiej. Ustalono, że w przypadku braku środków przyznanych na ta wizytę z PAUCI, koszt zakwaterowania kierowcy zostanie pokryty w ramach kosztów delegacji ukraińskiej. Ustalono również precyzyjne daty następnych wydarzeń, a mianowicie: Wizyta studyjna na Ukrainie 26-28.05.2004 r., Warsztaty we Lwowie 8-9.07.2004 r., Seminarium i konferencja prasowa 29-30.09.2004 r.

O godzinie 16:00 rozpoczęto analizę budżetu. W wyniku szczegółowej analizy budżetów zadeklarowanych do PAUCI i TACIS okazało się, że zadeklarowane koszty wkładów własnych stawek przyjętych na poszczególne zadania różnią się w obu budżetach i wymagają wspólnego wyjaśnienia. Równolegle część pozycji planowana początkowo jako dotacja TACIS strony ukraińskiej na rzecz wkładu w projekt PAUCI nie znajduje faktycznego odzwierciedlenia w budżecie planowanym przez stronę Ukraińską. Niezgodność ta wymusiła:

 1. Skorygowanie na roboczo obu budżetów.
 2. Uzgodnienie wystąpienia do koordynatora projektu ze strony PAUCI o aneksowanie umowy pomiędzy Związkiem Komunalnym „WISŁOK” a PAUCI w celu urealnieniu wkładów własnych.
 3. Uznanie przez Związek Komunalny WISŁOK i Stowarzyszenie Miast Ukrainy, że ewentualne dodatkowe i brakujące sumy wkładu własnego będą pokrywane solidarnie i konsultowane w ramach spotkań roboczych.

Ze względu na bardzo późną godzinę zakończenia prac przez grupę roboczą, które zakończyły się podpisaniem wspólnego roboczego budżetu projektu, zasad transferu finansowego i ponoszenia kosztów wkładu własnego, delegacja została wydłużona do dnia 9.04.20094 r.

Ekolandia

Gdzieś niedaleko Twojego domu jest Ekolandia ? kraina biologicznej równowagi, pełna szumu wiatru i drzew, śpiewu ptaków i wody, zapachu ziemi… Jeśli zechcesz zabiorę Cię tam jeszcze dzisiaj i dotkniesz jej każdym zmysłem, każdą cząstką… Jeśli tylko zechcesz.

W 1999 roku Związek Komunalny „WISŁOK” rozpoczął realizację programu jednodniowych ekologicznych warsztatów edukacyjnych pn. „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”. Do lata 2004 roku dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 9 specjalnie opracowanych trasach odbyło się prawie 500 wycieczek, w których wzięło udział około 13 000 dzieci oraz ponad 1100 nauczycieli i opiekunów z podkarpackich szkół różnych typów.

Część zajęć dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowana został na terenie powiatu Limanowa (dwie dodatkowe trasy) dla dzieci ze szkół Związku Gmin Dorzecza Rzeki Łososiny (województwo małopolskie).

Dla potrzeb nowej edycji Wypraw (jesień 2004) i wspólnego projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz TVP3 z Rzeszowa polegającego na nagraniu cyklu 8-odcinkowego wakacyjnego programu telewizyjnego pokazującego ja

Zobacz także:

Program „Wypraw w poszukiwaniu Ekolandii” od 1999 roku współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz w latach 2001-2002 współfinansowany był przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Abecadło Śmieciadło

Projekt ten skierowany jest do przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół oraz rodziców i nauczycieli mogących zmienić w swoich środowiskach złe przyzwyczajenia i nawyki związane z domową gospodarką odpadową i brakiem segregacji odpadów. Odbiorcom programu chcemy w oryginalnej formie dostarczyć podstawową wiedzę dotyczącą prawidłowego postępowania z domowymi odpadami. Chcemy, aby „nauka o śmieciach” związana była z wypoczynkiem i zabawą.

W ramach projektu finansowanego przez FIO na terenie Rzeszowa i gmin Aglomeracji Rzeszowskiej zorganizujemy 10 warsztatów dla nauczycieli, 100 warsztatów dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych, wydamy 500 książeczek „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” oraz 2500 szt. ulotki informacyjnej dla rodziców. Dla najmłodszych przeprowadzimy konkurs pn. „Jestem małym ekologiem”.

Mamy nadzieję, …że nowa poprawiona i uzupełniona wersja książeczki „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” się spodoba, …że książeczka i warsztaty edukacyjne wzmocnią poczucie odpowiedzialności za stan środowiska i wpłyną na zachowania najbliższych, …że konkurs „Jestem małym ekologiem” uruchomi wyobraźnię najmłodszych obywateli i zachęci ich do działań na rzecz ochrony środowiska, …że przeprowadzone w ramach zadania warsztaty edukacyjne oraz otrzymane materiały umożliwią nauczycielom późniejszą samodzielną realizację kolejnych „odpadowych” zajęć.

Związek Międzygminny „Wisłok”

Związek  został założony przez miasto Rzeszów w 1994 roku celem ochrony zlewni rzeki Wisłok.

PHARE 2002-2003. Najważniejszą inwestycją Związku był projekt Funduszu PHARE realizowany w latach 2002-2003 pn. „Ochrona Środowiska w Rzeszowie” związany z budową 63 km kanalizacji ściekowej w 7 gminach aglomeracji rzeszowskiej: Rzeszów, Tyczyn, Boguchwała, Świlcza, Głogów Młp., Trzebownisko, Krasne. Wartość projektu 5 000 000 EURO. Samo miasto Rzeszów uzyskało 4 508 509 PLN dotacji, 2 944 269 PLN dotacji z rezerwy budżetu Państwa
i 263 055 PLN zwrotu wpłaty gminy wynikających z różnic kursowych.

PHARE 2004-2005.  W ramach inwestycji odpadowych dla gmin  aglomeracji rzeszowskiej zakupiono 806 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w tym 286 pojemników na baterie, linie do sortowania odpadów i prasę hydrauliczną (projekt „Polsko ukraińska strefa Czyste Karpaty”  PHARE (2004-2005) wartość  projektu 118 669 EUR..
Od 2002 roku w Rzeszowie i pozostałych gminach Związku, po raz pierwszy w Polsce i na taką skalę,  we wszystkich placówkach oświatowych zorganizowana została zbiórka zużytych baterii – do 2010 roku zebrano ponad 90 ton tego trującego odpadu.
Od 2003 roku w ramach Podkarpackiego Systemu Zbiórki Zużytych Olejów , przy współpracy
z Konsorcjum Olejów Przepracowanych i Rafinerią Jedlicze zebrano i zregenerowano ponad 80 000 litrów olejów odpadowych.
Od  2005 roku  na terenie gmin Związku zaczęły się pionierskie w Polsce działania związane
z edukacją na rzecz zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), w gminach przy współpracy z EKO-TOP Rzeszów zorganizowano cykliczne obwoźne zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym ZSEE, w sumie gminy do 2010 roku zebrały w systemach obwoźnych
i stacjonarnych zbiórek ponad 600 ton tych niebezpiecznych odpadów.Modelowy system zbiórki ZSEE zorganizował Urząd Miasta Rzeszowa, system wspierany jest działaniami edukacyjnymi Związku.
Dla gmin członkowskich Związku zrealizowano projekty edukacji ekologicznej o wartości ponad 2.5 miliona PLN. Dzięki tym projektom gminy Związku  znane są w Polsce z  oryginalnych  i nowatorskich projektów ekologicznych jak „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”, „Warsztaty Tropicieli Odpadów” warsztaty „Mój Wisłok”, „Wiecznie Zielone Drzewo”, „Przybysz z planety WEEE”, „Łowcy baterii”, „Europejska Akademia Ekologii”.

Działania skierowane do mieszkańców Aglomeracji Rzeszowskiej i gmin Związku w ramach kampanii edukacji ekologicznej Związku Komunalnego „Wisłok”

Najważniejsze działania, to kampanie edukacji ekologicznej „WISŁOK 2000” 1999-2002,  „WISŁOK dla Europy” 2003-2007 i „Ochrona Doliny Wisłoka” 2008-2011;

Głównym zrealizowanym projektem edukacji ekologicznej był projektu pn: „Partnerska sieć dla równoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” służącego ochronie rzeki Wisłok i jej dopływów. Projekt  realizowany od czerwca 2009 roku do grudnia 2010, o wartości 1 155 tys. PLN, był w 85% finansowany ze środków MF EOG.  Zakończone działania to m.in. ; 169 warsztatów
dla 5 000 uczestników, 4 Festiwale „Mój Wisłok” w gminach Strzyżów, Błażowa, Czarna, Ostrów dla 20 000 uczestników, Koncert finałowy „Mój Wisłok” w Rzeszowie z udziałem zespołu „PERFECT” (3 500 uczestników), happeningiem „Zamień śmieci na rock’and’rolla” i EkoOlimpiadą dla dzieci dla, 4 konferencje lokalnych liderów, 1 wyjazd studyjny do Norwegii dla 32 osób, 60 000 broszur Mój Wisłok, 42 Szkolne Kampanie dla Zrównoważonego Rozwoju, , kampania informacyjno-edukacyjna w tym 3 filmy promocyjne TVP Rzeszów, aktywny newsletter dla lokalnych liderów ekologii, utworzenie sieci współpracy dla ponad 30 organizacji.

Inne działania edukacyjne w latach 1999-2010

 1. 1 200 jednodniowych, plenerowych zajęć edukacyjnych dla przedszkoli i szkół pn. „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii” „Warsztaty Tropicieli Odpadów” i  , „Warsztatów Mój Wisłok” z udziałem ponad 32 000 uczniów oraz 2 400 nauczycieli i opiekunów. Przy współpracy z TVP3 Rzeszów Związek zrealizował cykl 20 trzynastominutowych filmów „W poszukiwaniu Ekolandii”, dokumentujących zajęcia odpadowe i m.in. promujących Rzeszów i Gminy Aglomeracji jako proekologiczne. Filmy były emitowane czterokrotnie na antenie TVP3 Rzeszów. Wszystkim szkołom Rzeszowa przekazano płyty CD z nagranymi filmami do wykorzystania w celach szkoleniowych. Projekt był również realizowany na terenie partnerskich Związków Gmin z Gdyni, Wolsztyna, Kalisza, Płocka, Myślenic, Polkowic i Limanowej.
 2. 9 edycji konkursu „Łowcy baterii” w ramach których zebrano ponad 90 ton zużytych baterii, co przyczyniło się do wzrostu jakości wody w Wisłoku i dodatkowo zaowocowało przyznaniem dla Miasta Rzeszowa i pozostałych  gmin Związku trzykrotnie I nagrody w ogólnopolskim konkursie o Puchar Recyklingu w kategorii „Zielona Bateria” 2005, 2006
  i 2009.
 3. 6 edycji konkursu „Przybysz z planety WEEE” z corocznymi wystawami pokonkursowymi w Rzeszowie. Oryginalny, autorski i pierwszy w Polsce lokalny projekt edukacyjny wokół problematyki „elektrośmieci” zapoczątkował w 2006 roku współprace z Organizacją Odzysku ElektroEko.  Za zbiórkę „elektrośmieci” prowadzoną od września 2006 roku do sierpnia 2007 roku oraz  od września 2007 roku do czerwca 2008 roku
  i związane z nią projekty edukacyjne, gminy ZK „Wisłok” uzyskały dwukrotnie I nagrodę w ogólnopolskim konkursie o Puchar Recyklingu w kategorii „Zielony Kontakt” 2007 i 2008.
 4. 4 edycje konkursu dotyczącego zagospodarowania zużytych olejów smarowych,
  w ramach którego otoczono Rzeszów siecią 20 pojemników do zbiórki zużytych olejów, opracowano i wydano pakiet edukacyjny i ulotkę informacyjną, przeprowadzono konkursy „Olejowy Sherlock Holmes”, „Bajka o trującym oleju odpadowym”, wydano 1500 sztuk bajki tematycznej dla najmłodszych. Zebrano i zregenerowano  ok. 80 000 litrów trującego oleju odpadowego ze źródeł rozproszonych, co miało wpływ na jakość wody na ujęciu wody pitnej dla miasta Rzeszowa.
 5. 5 edycji konkursu ekologicznego „Wiecznie Zielone Drzewo”, 2 edycje konkursu „Zielona butelka”, 3 edycje konkursów „Moja Rzeka” na ekologiczny collage.
 6. 9 plenerowych happeningów ekologicznych „SOS dla Ziemi” z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska z udziałem reprezentacji rzeszowskich szkół i przedszkoli oraz szkół z sąsiednich gmin, z oryginalnymi autorskimi konkursami dla dzieci i młodzieży. Ostatni happening w 2009 roku odbywał się pod hasłem” S.O.S dla Wisłoka”.
 7. 11 ekologicznych Kongresów i Gali Liderów Ekologii które były organizowane na wyższych uczelniach Rzeszowa z udziałem władz miasta i regionu.
 8. Zdobycie w 2007 tytułu „Mistrza Edukacji Ekologicznej” w Ogólnopolskim Konkursie „O Puchar Recyklingu” w kategorii Edukacja Ekologiczna
 9. Cykl ekologicznych odpadowych szkoleń dla nauczycieli i lokalnych liderów w ramach m.in. kampanii Forum Opakowań Szklanych, kampanii „Zielona butelka”, kampanii olejowej, kampanii „Łowcy baterii”, „Kaskady edukacyjnej – nie musimy śmiecić” oraz kampanii „EKOZESPOŁÓW”.  W szkoleniach tych przygotowano nauczycieli szkół Rzeszowa, do działań proekologicznych.
 10. 10 lokalnych edycji Sprzątania Świata w ramach, których każdorazowo oczyszczano brzegi rzeszowskiego zalewu, brzegi Wisłoka oraz rzek będących jego dopływami.
  W akcjach w latach 2001-2004 brało udział rokrocznie ok. 200 000 wolontariuszy.
 11. Cykl prelekcji edukacyjnych na rzeszowskich uczelniach, w szkołach dotyczących zasad nowoczesnej i odpowiedzialnej gospodarki odpadowej oraz obowiązujących regulacji prawnych.
 12. Cykl spotkań edukacyjnych w rzeszowskich przedszkolach związanych z prawidłowymi zachowaniami dzieci dotyczącymi domowych śmieci.
 13. Cykl Zimowych i Letnich Akademii Ekologii ( w Bieszczadach i na Roztoczu) dla młodzieżowych liderów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 14. Opracowanie i wydanie ponad 320 000 sztuk różnych autorskich wydawnictw w tym kalendarzy ekologicznych, książeczek edukacyjnych i  mini-przewodników  tras „Wypraw w poszukiwaniu Ekolandii” i „Warsztatów Tropicieli Odpadów”, certyfikatów, dyplomów, szkolnych ćwiczeniowych pakietów olejowych, broszur o odpadach komunalnych,  zbiórce bateriach i „elektrośmieci”, które każdorazowo trafiały do placówek oświatowych i innych środowisk związanych z ekologią na terenie miasta Rzeszowa i gmin aglomeracji.
 15. Przygotowanie założeń kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej sprzątania  psich odchodów i rozpoczęcie działań informacyjnych – stoisko tematyczne na jarmarku „SOS dla Ziemi” 2008, 2009, 2010 punkt dystrybucji „psich pakietów”, wydanie mini-ulotki dla mieszkańców Rzeszowa, I, II i III  Mistrzostwa w SPSP (Sprzątaj Po Swoim Psie).
 16. Przygotowanie dla MPGK Rzeszów treści ulotki informacyjno-edukacyjnej dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi przez mieszkańców Rzeszowa.
 17. Przygotowanie Związkowego Planu Gospodarki Odpadami wraz z aktualizacją na lata 2010-2014
 18. Przygotowanie Związkowego Planu Zagospodarowania Odpadów Azbestowych 2008
 19. Przygotowanie Związkowego Planu Ograniczenia Niskiej Emisji 2009

Ochrona ujęcia wody pitnej.

Ponieważ jakość wody pitnej dla mieszkańców naszego miasta zależy faktycznie od proekologicznych zachowań mieszkańców gmin leżących powyżej ujęcia wody w Zwięczycy, Związek przywiązuje szczególne znaczenie do działań mających na celu promowanie właściwych zachowań służących ochronie wód Wisłoka takich jak nie zaśmiecanie brzegów rzeki, nie wyrzucania niebezpiecznych odpadów do WC i kanalizacji, wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych – baterii, przepracowanych olejów, „elektrośmieci”, lakierów, farb itp. W celu zdobycia dodatkowych doświadczeń dotyczących w/w problemów Związek podjął współpracę z organizacjami proekologicznymi NHO i KS z Norwegii realizującymi projekty ekologiczne związane m.in. z ochrona wód. Odbyły się trzy wizyty specjalistów norweskich oceniających nasze działania oraz wyjazdy studialne do Norwegii. Przy wsparciu ze strony Związku cztery gminy Związku podpisały dwustronne umowy partnerskie; Ostrów z Grong, Błażowa z Namdalseid, Czarna z Overhalla i Strzyżów z Namsos.

     Współpraca
Związkowy projekt edukacji dla zrównoważonego rozwoju na lata 2008 – 2011, pod nazwą „Ochrona Doliny Wisłoka” wspiera wprowadzenie segregacji odpadów (frakcja sucha i mokra)
i działania stacji segregacji odpadów MPGK Rzeszów na Załężu.
Związek inspiruje i wspomaga lokalne środowiska ekologów-harcerzy i ekologów z organizacji pozarządowych, m.in.  Harcerskiego klubu Ekologicznego HKE-21 Hufca ZHP Rzeszów, ekologicznych kół naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim, Politechnice Rzeszowskiej, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Związek jest partnerem oryginalnego rzeszowskiego projektu dla uczniów nauczania zintegrowanego i przedszkolaków „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” Stowarzyszenia „EKOSKOP” .

Korzyści

Dla Agentów pośrednictwa nieruchomości:

W obecnej chwili,  w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wirtualne wycieczki są jedną z najbardziej popularnych form marketingu stosowanych przez agencje pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości.  Spośród osób, które zakupiły nieruchomość, aż 92% uważa, że dodanie galerii zdjęć obiektu w Internecie było dla nich bardzo pomocne przy dokonywaniu wyboru. Gdy nieruchomość była prezentowana za pomocą wirtualnej wycieczki, jej oglądalność zwiększyła się o 58% w stosunku do prezentacji zdjęciowej i aż o 88% w stosunku do prezentacji tekstowej.

W USA ponad dwa miliony ludzi miesięcznie przegląda oferty nieruchomości w Internecie.   Przeciętny kupujący ogląda  około 75 ofert w okresie 30 dni, to daje w przybliżeniu ponad 150 milionów odsłon różnorodnych obiektów miesięcznie.  Zdecydowana większość z nich prezentowana jest za pomocą wirtualnych wycieczek.

Agent, dzieki prezentacji wizualnej w technologi VirtualTourVision ma możliwość przedstawienia obiektu potencjalnemu nabywcy 24h na dobe, 7 dni w tygodniu bez konieczności osobistego spotkania w danej nieruchomości. Jest to ogromna oszczędność czasu – na fizyczną prezentację na miejscu umawiają się tylko naprawdę zainteresowani klienci.  W przypadku obiektów, których bezpośrednia prezentacja jest utrudniona – są to np. biura czy gabinety lekarskie, w których odbywa sie normalna praca, zastosowanie wirtualnych wycieczek jest szczególnie przydatne. Technologia ta  pozwala pokazać potencjalnemu nabywcy wybraną nieruchomość w momencie dla niego wygodnym – przez Internet, tak, jakby był na miejscu. Dzieki temu zarówno klient-kupujący jak i klient -sprzedający są usatysfakcjonowani, a wiadomo, że zadowolony klient to doskonałe źródło poleceń.

Ponad 95% kupujących używa Internetu aby uzyskać niezbędne informacje przy zakupie nieruchomości. Nabywcy nieruchomości, którzy w swoich poszukiwaniach używają Internetu („Nabywcy Internetowi„), spędzają średnio trzy razy mniej czasu, aby zapoznać się z warunkami rynku i dostepnymi ofertami niż poszukujący metodami tradycyjnymi („Nabywcy Tradycyjni„). Dzięki temu, umawiając się z Agentem, wiedzą już jakim budżetem dysponują oraz w jakiej okolicy i jakiego typu nieruchomość jest dla nich interesująca. W związku z powyższym, Nabywcy Internetowemu podjęcie decyzji i dokonanie transakcji zajmuje trzy razy mniej czasu – Nabywcy Tradycyjni potrzebują spędzić z Agentem pośrednictwa nieruchomości ponad 300% czasu więcej! Tradycyjni Nabywcy fizycznie oglądają razem z Agentem zwykle dwa razy więcej nieruchomości niż Nabywcy Internetowi.

W USA i Kanadzie juz ponad 78% kupujących wyszukuje swojego Agenta przez Internet. Dodatkowo 98% Nabywców Internetowych stwierdza, że w przyszłości także będzie korzystać z tego medium,  a szczególnie cennymi informacjami są dla nich te przedstawione za pomocą wirtualnych prezentacji. Jeżeli chcesz wyprzedzić konkurencję i przygotować się na wzrost świadomości technologicznej swoich klientów, warto abyś już teraz zaczął wykorzystywać w swojej pracy technologię wirtualnych wycieczek.

Dodatkowo prezentacja w formie wirtualnej wycieczki może być wzbogacona o nagranie audio, prezentację planów obiektu 2D lub 3D oraz o film video – po bliższe informacje na ten temat zapraszamy do zakładki Pozostałe usługi.

Dla sprzedających nieruchomości:

Proces sprzedaży nieruchomości może być kosztowny, uciążliwy oraz wymagać dużego nakładu czasu.  Tradycyjne formy reklamy takie jak ogłoszenia w prasie, broszury czy banery uliczne docierają do ograniczonej grupy odbiorców oraz pozwalają im zapoznać się z nieruchomością tylko powierzchownie.  Dzięki zastosowaniu Internetu proces sprzedaży może być o wiele bardziej efektywny – szczególnie z wykorzystaniem technologii wirtualnych wycieczek.Ta forma promocji zdobyła sobie ogromną rzeszę zwolenników wśród sprzedających, nabywców i agentów nieruchomości w większości krajów rozwiniętych, gdyż pozwala na zaprezentowanie nieruchomość nieskończonej liczbie potencjalnych kupujących na całym świecie 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu i jeśli potrzeba, 365 dni w roku. Dodatkowo nagranie audio lub opis dołączony do wirtualnej prezentacji pozwalają na precyzyjne podkreślenie atrakcyjnych atrybutów sprzedawanego obiektu. Dzięki zastosowaniu technologii wirtualnych wycieczek nie musisz spotykać się osobiście z każdym wstępnie zainteresowanym klientem, gdyż ma on możliwość obejrzenia nieruchomości on-line, tak jakby był w jej wnętrzu. Na fizyczną prezentację obiektu umówisz się tylko z naprawdę zainteresowanymi, potencjalnymi nabywcami. Dzięki temuTwoja nieruchomość zostanie sprzedana szybciej, oszczędzając Twój czas i pieniądze.

Dla potencjalnych kupujących:

Proces związany z szukaniem nieruchomości odpowiadającej wszelkim ustalonym kryteriom może być bardzo czasochłonny, szczególnie jeśli kupujący używa tradycyjnych metod szukania, takich jak np. przeglądanie ogłoszeń, czy jeżdżenie po wybranej okolicy.

Wirtualne wycieczki eliminują godziny  jeżdżenia i oglądania dziesiątek, a czasami nawet i setek obiektów, tym samym czyniąc proces poszukiwania dużo łatwiejszym i krótszym. Dzięki  multimedialnej prezentacji obiektu w Internecie możesz dokładnie obejrzeć daną nieruchomość, nawet oddaloną o setki kilometrów, tak jabyś tam był osobiście – bez konieczności długiej podróży. Dodatkowo możesz, bez specjalnego oprogramowania, wysłać wybraną  prezentację pocztą internetową, zapisać ją na dysku  lub przechować w pamięci przenośnej i pokazać ją rodzinie, przyjaciołom lub innym zainteresowanym osobom.

Dzięki prezentacji obiektów w technologi wirtualnych wycieczek możesz dokładnie zapoznać się z wybranymi ofertami kiedy chcesz (24h na dobę, 7 dni w tygodniu), z każdego miejsca w Polsce i na świecie i dopiero na tej podstawie zdecydować, które obejrzysz osobiście.