Abecadło Śmieciadło

Projekt ten skierowany jest do przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół oraz rodziców i nauczycieli mogących zmienić w swoich środowiskach złe przyzwyczajenia i nawyki związane z domową gospodarką odpadową i brakiem segregacji odpadów. Odbiorcom programu chcemy w oryginalnej formie dostarczyć podstawową wiedzę dotyczącą prawidłowego postępowania z domowymi odpadami. Chcemy, aby „nauka o śmieciach” związana była z wypoczynkiem i zabawą.

W ramach projektu finansowanego przez FIO na terenie Rzeszowa i gmin Aglomeracji Rzeszowskiej zorganizujemy 10 warsztatów dla nauczycieli, 100 warsztatów dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych, wydamy 500 książeczek „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” oraz 2500 szt. ulotki informacyjnej dla rodziców. Dla najmłodszych przeprowadzimy konkurs pn. „Jestem małym ekologiem”.

Mamy nadzieję, …że nowa poprawiona i uzupełniona wersja książeczki „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” się spodoba, …że książeczka i warsztaty edukacyjne wzmocnią poczucie odpowiedzialności za stan środowiska i wpłyną na zachowania najbliższych, …że konkurs „Jestem małym ekologiem” uruchomi wyobraźnię najmłodszych obywateli i zachęci ich do działań na rzecz ochrony środowiska, …że przeprowadzone w ramach zadania warsztaty edukacyjne oraz otrzymane materiały umożliwią nauczycielom późniejszą samodzielną realizację kolejnych „odpadowych” zajęć.