O komitecie

Polski Komitet Paraolimpijskiul. Filtrowa 75
02-032 Warszawa
                      +48 22 824 08 72      fax +48 22 824 08 71

Polski Komitet Paraolimpijski (PKPar) powstał w 1998 roku. Jest związkiem stowarzyszeń, który zajmuje się ruchem paraolimpijskim oraz szeroko rozumianą działalnością sportowców niepełnosprawnych. Komitet powstał dzięki inicjatywie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start, Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego Sprawni Razem oraz Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów.

Podstawowym celem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego jest działalność na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, propagowanie idei paraolimpizmu w Polsce.

Dzięki działalności Komitetu współorganizowanych jest wiele imprez integracyjnych o charakterze sportowym. Odbywają się zawody dla dzieci i młodzieży oraz konferencje szkoleniowe dla trenerów, lekarzy, fizjoterapeutów i animatorów sportu z zakresu sportu niepełnosprawnych.

Polski Komitet Paraolimpijski jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) i Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego (EPC), co nakłada na niego obowiązek zabezpieczania od strony formalnej uczestnictwa polskich sportowców w Igrzyskach Paraolimpijskich. PKPar jest jedynym reprezentantem sportu paraolimpijskiego na arenie międzynarodowej.

Bieżącą działalnością komitetu kieruje zarząd składający się z 19 osób, wybierany na czteroletnie kadencje.

Prezesem PKPar jest Pan Longin Komołowski.


Portal powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.